Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky dotazníkového šetření

28. 4. 2016

Dotazníkové šetření MŠ Lužice, školní rok 2015/2016

 

ÚVOD

Dotazníky byly rozdány rodičům v měsíci prosinci 2015 a lednu 2016 a to z důvodu absencí dětí - rozptyl 2 měsíce byl zvolen proto, abychom dali prostor k vyjádření co největšímu počtu rodičů. Předběžné vyhodnocení bylo prezentováno na zasedání zastupitelstva 18.2.2016 a s konečnými výsledky dotazníkového šetření seznamujeme rodičovskou veřejnost nyní.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

V měsíci prosinec 2015 a lednu 2016 byli rodiče v naší MŠ osloveni s žádostí k vyplnění anonymního dotazníku, týkajících se tří oblastí:

1. Škola - vztahy, spolupráce s rodiči,

2. Výchova a vzdělávání,

3. Zázemí školy.

Předáno bylo 73 dotazníků, návratnost byla 37 dotazníků. Možnost vyjádřit se k dané problematice využilo 50,7% zákonných zástupců dětí.

Rodiče hodnotili jednotlivé otázky stupnicí 1-5 ( 1 spokojeni, 5 nespokojeni).

Při hodnocení odpovědí jsou odpovědi ANO a SPÍŠE ANO brány za kladné odpovědi.

 

VLASTNÍ VYHODNOCENÍ

1. oblast:

a) Jste spokojeni s tím, jak se k Vám chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy?

91,88% respondentů je spokojeno nebo spíše spokojeno, známka 1,36 ve stupnici 1-5.

b) Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy?

91,88 % je spokojeno, spíše spokojeno, známka 1,29.

c) Jste spokojeni s chováním ostatních dětí MŠ k Vašemu dítěti?

78,37% je spokojeno, spíše spokojeno, známka 1,8.

d) Zajímají vedení školy názory, pocity, přání rodičů?

75,66% je spokojeno, spíše spokojeno, známka 1,65.

e) Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o chování dítěte?

70,26% je spokojeno, spíše spokojeno, známka 1,81.

f) Vyhovují Vám pravidla, které ve škole platí?

81,07% je spokojeno, známka 1,72.

 

Celková známka v této oblasti: 1,6.

Procentuálně kladné odpovědi 81,52%.

 

2. oblast:

a) Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?

86,48% je spokojeno, známka 1,48.

b) Chodí Vaše dítě do MŠ bez pocitu strachu?

99,99% kladných odpovědí, známka 1,08.

c) Jste spokojeni s kvalitou výchovně vzdělávacích činností v MŠ?

78,37% kladných odpovědí, známka 1,75.

d) Jste dostatečně seznámeni s ŠVP?

62,15% kladných odpovědí, známka 2,22.

 

Celková známka v této oblasti: 1,63.

Kladných odpovědí 81,74%.

 

3. oblast:

a )Jste spokojeni se školní jídelnou?

45,94% kladných odpovědí, 37,83% je spokojeno napůl, známka 2,31.

b) Jste spokojeni s nabídkou kroužků?

72,97% kladných odpovědí, známka 1,8.

c) Jste spokojeni s prostředím herny a školy?

75,67% kladné odpovědi, známka 1,66.

d) Jste spokojeni s www stránkami školy?

62,15% kladných odpovědí, známka 2,22.

e) Jste spokojeni se školními s aktivitami?

78,37% kladných odpovědí, známka 1,8.

 

Známka v této oblasti: 1,95.

Kladných odpovědí v procentech 67,02%.

Celková známka ze všech tří oblastí je 1,76.

 

TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ

1. oblast: Škola - vztahy, spolupráce s rodiči.

a) Jste spokojení s tím, jak se k Vám chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy?

Odpovědí           1  2 3 4 5

Počet odpovědí 25 9 2 0 0

1 neodpověděl

b) Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy?

Odpovědi           1  2 3 4 5

Počet odpovědí 29 5 3 0 0

c) Jste spokojeni s chováním ostatních dětí MŠ k Vašemu dítěti?

Opovědí             1  2 3 4 5

Počet odpovědí 15 4 6 0 0

2 neodpověděli

d) Zajímají vedení školy názory, pocity, přání rodičů?

Odpovědi           1  2 3 4 5

Počet odpovědí 22 6 4 3 0

2 neodpověděli

e) Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o chování dítěte?

Odpovědi            1 2  3  4 5

Počet odpovědi 20 6 10 0 1

f) Vyhovují Vám pravidla, které ve škole platí?

Odpovědi            1 2 3 4 5

Počet odpovědí 21 9 5 1 1

 

Celkové tabulkové zhodnocení oblasti.č 1. Škola - vztahy, spolupráce a rodiče - SUMÁŘ

Odpovědi           1     2   3  4 5

Počet odpovědí 132 39 30 4 5

Procentuelně: 82,6% 14,49% 1,93% 0,96%

82,6% je spokojeno nebo spíše spokojeno.

14,49 % je spokojeno napůl.

 

2. oblast: Oblast výchovy a vzdělávání.

a) Chodí Vaše dítě do MŠ rádo?

Odpovědi           1   2  3 4 5

Počet odpovědí 23 10 4 0 0

b) Chodí Vaše dítě do MŠ bez pocitu strachu?

Odpovědi            1 2 3 4 5

Počet odpovědí 34 3 0 0 0

c) Jste spokojeni s kvalitou výchovně vzdělávacích činností v MŠ?

Odpovědi            1  2  3 4 5

Počet odpovědí 19 10 5 1 1

1 neodpověděl

d) Jste dostatečně seznámeni s ŠVP?

Odpovědi           1   2  3 4 5

Počet odpovědí 13 10 8 2 3

1 neodpověděl

 

Celkové tabulkové zhodnocení oblasti č.2. Výchova a vzdělávání - SUMÁŘ

Odpovědi           1   2   3  4 5

Počet odpovědí 89 33 17 3 4

Procentuelně:

83,56% je spokojeno nebo spíše spokojeno.

11,64% je spokojeno napůl.

 

3. oblast: Zázemí školy.

a) Jste spokojeni se školní jídelnou?

Odpovědi          1   2  3  4 5

Počet odpovědí 12 5 14 3 1

2 neodpověděli

b) Jste spokojeni s nabídkou kroužků?

Odpovědi           1  2 3 4 5

Počet odpovědí 19 8 6 3 0

1 neodpověděl

c) Jste spokojeni s prostředím herny a školy?

Odpovědi           1  2 3 4 5

Počet odpovědí 20 8 8 0 0

1 neodpověděl

d) Jste spokojeni s www stránkami školy?

Odpovědi           1  2   3 4 5

Počet odpovědí 11 12 5 7 0

2 neodpověděli

e) Jste spokojeni se školními aktivitami?

Odpovědi           1   2  3 4 5

Počet odpovědí 15 14 5 2 0

1 neodpověděl

Celkové tabulkové zhodnocení oblasti č.3 Zázemí školy - SUMÁŘ

Odpovědi           1   2   3   4  5

Počet odpovědí 77 47 38 15 1

 

Procentuálně: 69,66% 21,34% 8,42% 0,56%

69,66% je spokojeno nebo spíše spokojeno se zázemím školy.

21,34% respondentů je spokojeno napůl.

 

ZÁVĚRY

Z odevzdaných dotazníků lze vyvodit tyto statistické závěry:

* spokojeni ( odpověď ano) - 298 odpovědí z celkového počtu odpovědí 531 = 56,12%,

* spíše spokojeni - 119 odpovědí z počtu 531 =22,41%,

* odpověď napůl - 85 odpovědí z počtu 531 = 16%,

* spíše ne - 22 odpovědí z počtu 531 = 4,14 %,

* ne - 7 odpovědí z počtu 531 = 1,31 %.

 

Jestliže odpovědi ano a spíše ano hodnotíme jako odpovědi vyjadřující spokojenost, celkem spokojenost tvoří 78,53 % odpovědí.

Jestliže odpovědi spíše ne a ne hodnotíme jako odpovědi vyjadřující nespokojenost, celkem nespokojenost tvoří 5,45 % odpovědí.

 

Výsledky šetření jsou pro nás velmi příznivé, přestože se v ojedinělých případech objevily drobné připomínky týkající se např. ŠVP, webových stránkách školy či školní jídelny.

Velmi pozitivně vnímáme 100% kladných odpovědí týkajících se docházení dětí do MŠ bez pocitu strachu.

Všechny podněty jsou pro nás velmi důležité a budou zároveň přínosem při autoevaluaci školy.

S výsledky dotazníkového šetření byla seznámena rodičovská veřejnost za účasti zřizovatele, vedení školy a členů obce Lužice dne 13.4.2016.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci.